Bamboo Bouwadvies

Bamboo Bouwadvies

Bamboo Bouwadvies is een onafhankelijk adviesbureau voor bouwmanagement. Het biedt diverse ondersteunende diensten bij nieuwbouw- en verbouwprojecten. De werkwijze laat zich omschrijven als consequent, persoonlijk en servicegericht, waarbij no-nonsense, doortastendheid en oplossingsgerichtheid belangrijke steekwoorden zijn. In de afgelopen jaren is bij verschillende bedrijven veel inhoudelijke en praktische kennis en ervaring opgedaan wat betreft het gehele proces van bouwen. 

Bouwmanagement
Het succesvol realiseren van bouwprojecten vraagt doortastend en vakkundig projectmanagement. Niet alleen in de uitvoeringsfase, maar zeker ook in de ontwerpfases die daaraan voorafgaan.

Het bouwproces kent veel overleg en afstemming tussen verschillende partijen zoals de architect, de constructeur, de aannemer en de gemeente. Bamboo Bouwadvies kan hierin ondersteunen en het proces coördineren. Hierbij wordt niet alleen de kwaliteit nauwlettend in het oog gehouden, maar ook de planning en de kosten. Door proactief vooruit denken, een heldere communicatie en een gestroomlijnde coördinatie wordt het project naar een succesvol eindresultaat begeleid.

Bamboo Bouwadvies biedt:

  • Projectorganisatie en begeleiding ontwerpteams
  • Directievoering
  • Verzorging van vergunningstrajecten
  • Aanbestedingsadvies en –trajecten
  • Bouwkostenbewaking

Bestekken en overige bouwkundige diensten
Het ontwerpproces kenmerkt zich door de vele keuzes die gemaakt kunnen en moeten worden. Het helder en eenduidig vastleggen van deze keuzes in een bestek voorkomt onduidelijkheid en daarmee kostenoverschrijdingen in de uitvoeringsfase. Bamboo Bouwadvies heeft veel ervaring in het opstellen van Stabu-bestekken. Haar kracht is dat naast een grote kennis van wet- en regelgeving, bouwtechniek en materialen ze ook kennis van bouwkosten heeft. Waar nodig wordt advies gegeven om meer of andere keuzes te maken om tot een sluitend contractstuk te komen.

Naast het schrijven van bestekken kunnen  ook de onderstaande diensten voor uw worden verzorgd:

  • Opstellen van technische omschrijvingen
  • Geven van een “second opinion” over  bestekken van anderen
  • Opstellen van veiligheids- & gezondheidsplannen
  • Vervaardigen van bouwbesluitberekeningen (EPN, ventilatie, vluchtroute, e.d.)

Natuurlijk is elk bouwplan anders en niet te vatten in één enkele omschrijving. Ik nodig u hierom van harte uit om mij te bellen voor een eerste mondeling “advies op maat”.

Manon Costa